ร่วมลุ้น และเอาใจช่วยเหล่า Young Designer รุ่นใหม่ที่จะพลิกเทรนด์ไทยสู่แฟชั่นโลก ในการแข่งขัน Chinaworld Fashion Design Contest 2018 ภายใต้ Concept “Thai Trends เทรนด์ไทยสู่เทรนด์โลก”

ติดตาม Episode #1 ได้วันที่ 30 ส.ค. 2561

Facebook : http://www.facebook.com/ChinaworldPhahurat
Instagram : @chinaworldphahurat

source